help-circle
rss

Żądamy natychmiastowej i sprawczej realizacji przez Polski Czerwony Krzyż pomocy humanitarnej dla uchodźców i uchodźczyń oraz migrantów i migrantek obecnych we wschodnim polskim pasie przygranicznym!". Aktywiści okupują warszawską siedzibę Polskiego Czerwonego Krzyża…